پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩  |  
 برنامه زمانی امتحان جامع دکتری 

برنامه زمانی برگزاری دو بخش کتبی و شفاهی آزمون جامع دانشجویان دوره دکتری تخصصی آن واحد در

نیمسال دوم 98 -97

ابلاغیه دانشجویان به منزله کارت ورود به جلسه آزمون می باشد و همراه داشتن آن در جلسه آزمون کتبی و

شفاهی جامع الزامی است». دانشجویان گرامی بایستی 30 دقیقه قبل از شروع هر آزمون در حوزه امتحانی

حضوربهم رسانند.لازم به ذکر است که مکان برگزاری هر دو بخش آزمون در دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت می باشد.