شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٦  |  
 تاريخچه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا 

   
   
دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا در سال 1366 با دو رشته تحصيلي الهيات در مقطع كارشناسي و كشاورزي در مقطع كارداني تاسيس شد.افزايش رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه در گرايشهاي مختلف علوم انساني ، علوم پايه ، كشاورزي و علوم پزشكي به 32 رشته تحصيلي تا سال 1388 افزايش يافت.در سالهاي 1390-1388 با تلاشهاي فعال و مستمر مديريت فعلي تاسيس رشته هاي تحصيلي جديد با يك جهش فوق العاده به 76 رشته در مقطع كارشناسي و 23 رشته در مقطع كارشناسي ارشد و 7 رشته در مقطع دکتری افزايش يافت و هم اكنون نيز اين فعاليت ادامه دارد. در دي ماه 1390 اولين مجله علمي پژوهشي اين دانشگاه با عنوان زن و بهداشت به تصويب رسيد.در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا يكي از واحدهاي مهم و قطب علمي منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامي در غرب استان گيلان محسوب گشته و اميد است با تلاشهاي مستمر مسئولين ،استادان و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا شاهد رشد علمي بيش از پيش اين دانشگاه باشيم .

هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

سمت نام و نام خانوادگي رديف
رئيس واحد دکتر آزادخليلي موسوي
1
معاون اداري و مالي و عمرانی
فرشید واحدپور
2
 معاون دانشجويي و فرهنگی
سید محمد رشیدی
3
معاون آموزشی و پژوهشی
دکتر بهرام خوشنودي
4
معاون سما داور نورمخمدی
5