دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠  |  
 دکتر رضا تقی زاده 
دکتر رضا تقی زاده تاریخ ثبت : 1397/03/29
طبقه بندي : گروه کشاورزی ,
نام و نام خانوادگی : دکتر رضا تقی زاده
عکس :
عنوان گروه آموزشی : گروه کشاورزی
مرتبه علمی : استادیار
آدرس پست الکترونیک : r.taghizadeh@iau-astara.ac.ir
مقالات ارائه شده : <#f:91/>
رزومه : <#f:93/>
تعداد نمایش : 683 <<بازگشت