دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠  |  
 دکتر زهرا اسپیدکار 
دکتر زهرا اسپیدکار تاریخ ثبت : 1395/03/24
طبقه بندي : گروه کشاورزی ,
نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا اسپیدکار
عکس :
عنوان گروه آموزشی : گروه کشاورزی
مرتبه علمی : مربی
آدرس پست الکترونیک : s.espidkar@iau-astara.ac.ir
مقالات ارائه شده : <#f:91/>
رزومه :

 

بسمه تعالی

کارنامه علمی اجرایی

1)      سوابق تحصیلی

رشته تحصیلی

زراعت

مقطع دکتری

زراعت

دانشگاه محل تحصیل

آزاد -تبریز

سال اخذ مدرک

در حال تحصیل

رشته تحصیلی

زراعت

مقطع کارشناسی ارشد

زراعت

دانشگاه محل تحصیل

اژه-ترکیه.

سال اخذ مدرک

1373

رشته تحصیلی

زراعت

مقطع کارشناسی

زراعت

دانشگاه محل تحصیل

اژه-ترکیه

سال اخذ مدرک

1368

 

توضیحات:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

سایر دوره های گذرانده شده

محل

سال

مقاله نویسی به زبان فارسی

آستارا

20/9/84

مقاله نویسی به زبان انگلیسی

آستارا

20/10/84

آشنایی با اینترنت

آستارا

25/12/84

نحوه نگارش رندگینامه علمی به زبان انگلیسی

آستارا

30/5/85

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

آستارا

14/6/85

آموزش بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

آستارا

4/7/85

آمار مقدماتی

آستارا

15/11/85

آشنایی با اصول و فن ترجمه

آستارا

20/4/87

کار برد تکنولوژی آموزشی در کلاس درس

آستارا

29/5/87

اصول و فلسفه تعلیم و تر بیت

آستارا

30/5/87

دوره GIS

آستارا

25/10/87

مشکلات روانشناختی دانشجویان

آستارا

26/10/87

اشنایی با نرم افزار power point

آستارا

17/3/88

اصول و مبانی مدیریت

آستارا

21/3/88

اشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات در مجلات ISI

آستارا

21/3/88

اشنایی با ایین نامه آموزشی(مجازی)

آستارا

20/9/90

حرکات اصلاحی

آستارا

20/12/90

تفسیر سوره ملک

آستارا

28/5/90

اخلاق زیست محیطی در حکمت اسلامی

آستارا

29/7/90

اخلاق حرفه ای

آستارا

20/11/92

آشنایی با تفسیر سوره فرقان

آستارا

22/5/93

اندیشه سیاسی اسلام سطح 1

آستارا

12/6/93

تفسیر سوره حدید

آستارا

17/4/94

مدیریت رفتار سازمانی

آستارا

23/8/89

معرفت افزایی از منظر قران

آستارا

22/12/91

مشکلات روانشناختی دانشجویان

آستارا

26/10/87

روش تحقیق و تحلیل مسائل

آستارا

4/11/94

توضیحات: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2)      سوابق شغلی

سابقه آموزشی

سابقه آموزشی

محل

سال

مربی

دانشگاه آزاد استارا

1374- تاکنون

توضیحات:

......................................................................................................................................................................................................................

عضویت در مجامع علمی

                         سابقه پژوهشی

محل

سال

عضویت در انجمن های علمی

 

 

عضویت در قطب های علمی

 

 

عضویت در تحریریه

 

 

توضیحات:

......................................................................................................................................................................................................................

تالیفات

سوابق مکتوب

عنوان

مقطع مرتبط

تعداد

کتب درسی

 

 

 

کتب غیر درسی

 

 

 

مقاله ISI

The study of simultaneous effect of three type of maize with planting date and different levels in seed yield.

میزان محصول و وزن خشک ذرت تحت مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم افت قرمز ریشه

 

2

مقاله ISC

1-The Comparison Of function and function And functional Compinent Of Three-Type Single- cross seeding Corn/Maize to various Amount of Nitrogen Fertilizer in Three Planting date.

2-Plant genetic analysis of the Quran.

 

2

مقاله علمی - ترویجی

-بررسی فیزیولوژیکی گندمیان مناسب فضای سبز در مناطق ساحلی مدیترانه

 

1

ترجمه

-کشت مداوم سورگوم شیرین و علفی کشت دوگانه با چاودار زمستانه و یا در تناوب سویا و ذرت

 

 

1

همکاری در نگارش

 

 

 

توضیحات:

......................................................................................................................................................................................................................

 

طرحهای اجرا یی:

عنوان طرح

محل اجرا

تاریخ

بررسی اثرات فاصله خطوط کاشت بر روی سه رقم کلزا (طلایه، pf، هایولا401 ) در منطقه شمال آستارا

آستارا

1380

مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم ذرت دانه ای سینکل کراس 704 ، 647 و 301 نسبت به مقادیر مختلف کود ازت در سه تاریخ کاشت

آستارا

1382

 

 

همایش ها *

همایش ها

تعداد

عناوین

توضیحات

همایش ملی

یک

تغذیه و امنیت غذایی

 

همایش بین المللی داخلی

جهار

-جمن  و جمنکاری میادین ورزشی و فضای سب

-آموزش و ترویج زنان روستایی در فرایند توسعه کشاورزی

-مقایسه عملکرد سه رقم ذرت نسبت به سه سطح کود نیتروژنه در  سه تاریخ کاشت

-اثرات سرمازدگی و یخبندان در گیاه و راههای جلوگیری از خسارت آن

 

همایش بین المللی خارجی

 

 

 

*شرکت صرف در همایش ها اهمیت ندارد بلکه باید ذکر شود که فرد کدامیک از موارد (ارائه  مقاله / سخنرانی / دبیری علمی یا اجرایی/ شرکت در پنل های علمی) را در همایش عهده دار بوده است..

توضیحات:

......................................................................................................................................................................................................................

3)      سوابق مدیریتی

دانشگاهی

سطح مدیریت واحد

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح معاونت واحد

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح مدیرکل  واحد

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح مدیریت دانشکده

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح معاونت دانشکده

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح مدیریت گروه

مدیر گروه.

محل تصدی پست

کشاورزی

مدت زمان تصدی پست

2سال

سایر

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

توضیحات:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

غیر دانشگاهی

سطح مدیریت ملی کلان

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح مدیریت ملی میانی

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

سطح مدیریت ملی استانی

.................................

محل تصدی پست

.................................

مدت زمان تصدی پست

.................................

توضیحات:

 

 

 

تعداد نمایش : 1012 <<بازگشت