دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠  |  
 دکتر آزاد خلیلی موسوی 
دکتر آزاد خلیلی موسوی تاریخ ثبت : 1395/03/24
طبقه بندي : گروه کشاورزی ,
نام و نام خانوادگی : دکتر آزاد خلیلی موسوی
عکس :
عنوان گروه آموزشی : گروه کشاورزی
مرتبه علمی : استادیار
آدرس پست الکترونیک : mosavi@iau-astara.ac.ir
مقالات ارائه شده : <#f:91/>
رزومه :

 

بسمه تعالی

رزومه علمی

 

1- مشخصات فردی

 

نام: آزاد

نام خانوادگی: خلیلی موسوی

تخصص اصلي: فیزیولوژی گیاهی

سمت و محل کار: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

 

 

 

 

 

2- سوابق تحصیلی:

رشته تحصيلي

گرايش رشته تحصيلي

درجه علمي

دانشگاه محل تحصيل

شهر محل تحصيل

كشور محل تحصيل

تاريخ فراغت از تحصيل

كارداني:

-

-

-

-

-

-

کارشناسی:زیست شناسی - علوم گیاهی

-

-

 دانشگاه تبریز

تبريز

ايران

67

کارشناسی ارشدعلوم گیاهی

فيزيولوژي گیاهی

مربي

دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران شمال

تهران

تهران

71

دکتری : علوم گیاهی - فیزیولوژی گیاهی

فيزيولوژي گیاهی

استادیار

دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات

تهران

تهران

80

 

 

3- پایان نامه های دوره تحصیل:

عنوان پايان‌نامه

مقطع تحصيلي

نام استاد يا اساتيد راهنما

اثر کلسیم بر روی جنبش هاي روزنه اي گياه آفتاب گردان تحت شرايط شوري

کارشناسي ارشد

دکتر مه لقا قربانعلي دکتراحمد مجد

رويانزايي بدني و تنوعات سوماکلونال در ارقام برنج

دکتري

دکتر مه لقا قربانعلي دکتر حسن ابراهيم زاده

 

 

 

 

4- سوابق فعالیت­های آموزشی:

الف: رتبه علمی:      استادیار 

ب- عضو هیات علمی  واحد آستارا  از تاریخ1371 تاکنون

ج- درس­های تدریس شده به تفکیک مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

مؤسسه محل تدريس

مقطع تحصيلي

نوع درس*

سال تدريس

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا - دانشکده کشاورزی

کارداني تکنولوژی  تولیدات گیاهی

کاردانی امور زراعی و باغی 

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی فضای سبز

کارشناسی تولیدات گیاهی

کارشناسی ارشد زراعت

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد بیوتکن.لوژی کشاورزی

پايه و تخصصي

گياه شناسي 1 و 2

فيزيولوژي گياهان زراعي

فيزيولوژي گياهي

بيوشيمي گياهي

زيست شناسي گياهي

اثر تنظیم کننده های رشد در گیاهان

فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی

اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان

سیتوژنتیک گیاهی

ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی

از سال 71تاکنون

دانشگاه گیلان -دانشکده علوم -گروه زیست شناسی

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای

از سال 89 تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

کارشناسی ارشد  علوم گیاهی

فتوسنتز

رشد و نمو گیاهی پیشرفته

بیوشیمی

هالوفیت ها

یاخته شناسی و بافت شناسی مقایسه ای

متابولیسم گیاهی

از سال 89 تاکنون

 

 

5- سوابق علمی پژوهشی:

 

نويسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همايش، كنفرانس و غيره

محل برگزاري

نحوه ارائه مقاله (سخنراني يا پوستر)

سال ارائه

آزاد خليلي موسوي

راضیه لطفي

پژوهش رکن اساسي توليد علم

نتايج پژوهشها چقدر و چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد.

نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنکابن

پوستر

83

حميد خزايي

آزاد خليلي موسوي

امير حسني اميدي تبريژي

بررسي عملکرد دانه و روغن در ارقام وارداتي گلرنگ

همايش ملي زيست شناسي گياهي

دانشگاه پيام نور تالش

سخنراني

87

دکتر زهرا محتشم اميري

آزاد خليلي موسوي

بررسي ميزان مصرف اکستازي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

همايش ملي اکستازي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

سخنراني

85

مهتاب قريب خاني

مصطفي تاتينا

آزاد خليلي موسوي

زهره رمضانپور

شناسايي فيتوپلانکتون هاي تالاب استيل آستارا

همايش ملي تالاب هاي ايران

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

پوستر

87

بیتا زاجی

شیما علایی

آزاد خلیلی موسوی

وضعیت جهانی گیاهان زراعی تراریخته در سال 2008

همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

سخنرانی

88

آیدین شکاری

سید یعقوب صادقیان مطهر

آزاد خلیلی موسوی

 

بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام و جمعیت های بومی باقلا با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکی

همایش منطقه ای راهکارهای تولید گیاهان زراعی و مدیریت پایدار منابع

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

پوستر

90

 

اسمعیل گلوی

معصومه مازندرانی

آزاد خلیلی موسوی

محمد جواد جعفری

 

 

بررسی اوت اکولوژی و ارزیابی فیتوشیمیایی و آنتی اکسیدانی عصاره سر شاخه های هوایی و گلدار گیاه دارویی Artemisiasieberi besser گنبد کاووس

همایش بین المللی زیست شناسی ایران - 14 تا 16 شهریور ماه 1391

دانشگاه شهید باهنر کرمان

پوستر

91

نرگس اوصیا

آزاد خلیلی موسوی

معصومه مازندرانی

Evaluation of antioxidant activity of methanol extract of two Achillea Species in East North of Golestan provience

دومین کنگره ملی گیاهان دارویی 25-26 اردیبهشت 1392-تهران

مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

پوستر

92

نرگس اوصیا

آزاد خلیلی موسوی

معصومه مازندرانی

Ethnopharmocological uses of A.millefolium L. ( Yarrow )growing wild in East North of Iran ( Chaharbagh region )

دومین کنگره ملی گیاهان دارویی 25-26 اردیبهشت 1392-تهران

مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

پوستر

92

نرگس اوصیا

آزاد خلیلی موسوی

معصومه مازندرانی

Evaluation of phytochemical activity of Achillea micranta and Achillea millefolium L. extract in East North of Golestan province

دومین کنگره ملی گیاهان دارویی 25-26 اردیبهشت 1392-تهران

مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 

پوستر

92

لیلا شیرزاده ینگی آباد

سید مهدی رضوی

آزاد خلیلی موسوی

بررسی توان آللوپاتیک اسانس اندام هوایی علف هرز کیسه کشیش ( Capsella bursapastoris  ) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست -20 اسفند 1391

پژوهشکده سوانح طبیعی ایران - تهران

پوستر

91

لیلا شیرزاده ینگی آباد

سید مهدی رضوی

آزاد خلیلی موسوی

بررسی توان آللوپاتیک اسانس اندام هوایی علف هرز ازمک ( Cardaria draba ) برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز تاج خروس

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی-5 اردیبهشت 1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

پوستر

92

فاطمه چوبینه

سید مهدی رضوی

آزاد خلیلی موسوی

بررسی اثرات آللوپاتیک Centaurea depressa  بر روی جوانه زنی بذرهای کاهو

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی-5 اردیبهشت 1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

پوستر

92

فاطمه چوبینه

سید مهدی رضوی

آزاد خلیلی موسوی

بررسی ترکیبات فرار علف هرز Centaurea depressa  

اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی-5 اردیبهشت 1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

پوستر

92

نرگس اوصیا

آزاد خلیلی موسوی

معصومه مازندرانی

بررسی قیتوشیمیایی و عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره گیاه بومادران چهار برگ Achillea millefolium L. در رویشگاه چهارباغ در شمال شرقی استان گلستان

همایش بین المللی زیست شناسی ایران - 14تا 16 شهریور 1391

دانشگاه شهید باهنر کرمان

پوستر

91

 

 

 

 

 

 

سیده مائده نژادی کاوردی

سید مهدی رضوی

آزاد خلیلی موسوی

تاثیر تیمار سرمادهی مرطوب بر رشد جنین بذر گیاه گلپر ایرانی( Heracleum persicum  )

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست - اسفند 1391

پژوهشکده سوانح طبیعی ایران

پوستر

91

 

 

 

 

 

 

 

سیده مائده نژادی کاوردی

سید مهدی رضوی

آزاد خلیلی موسوی

تاثیر تیمار تناوب دمایی بر رشد جنین بذر گیاه گلپر ایرانی (Heracleum persicum  )

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست - اسفند 1391

پژوهشکده سوانح طبیعی ایران

پوستر

91

 

 

 

 

 

 

 

 

سیده مائده نژادی کاوردی

سید مهدی رضوی

آزاد خلیلی موسوی

تاثیر تیمار تناوب دمایی بر شکست خواب و تحریک جوانه زنی در گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum  )

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست - اسفند 1391

پژوهشکده سوانح طبیعی ایران

پوستر

91

 

 

 

 

 

 

 

سیده مائده نژادی کاوردی

سید مهدی رضوی

آزاد خلیلی موسوی

 

 

 

 

 

 

تاثیر تیمار سرمادهی مرطوب بر شکست خواب و تحریک جوانه زنی در گیاه دارویی گلپر ایرانی( Heracleum persicum  )

اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست - اسفند 1391

پژوهشکده سوانح طبیعی ایران

پوستر

91

 

 

 

 

 

 

 

 

مینا فاضلی

آزاد خلیلی موسوی ( نویسنده مسئول )

 

 

 

 

بررسی اجزای زایشی مرتبط با عملکرد دانه در لاین های امید بخش جو در منطقه نیمه گرمسیر مغان تحت شرایط دیم

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - 27 مهر ماه 1393 - تهران

مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

سخنرانی

 

93

 

آزاد خلیلی موسوی

علی آذریان

 

 

 

 

بررسی قطع اثر آبیاری درمرحله گلدهی بربرخی صفات کمی در چهارژنوتیپ کلزا  در منطقه میرجاوه

 

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - 27 مهر ماه 1393 - تهران

مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

پوستر

93

 

آزاد خلیلی موسوی

عبدالعلی میر فتح الهی

 

 

 

بررسی تأثیر کود نیتروژن و زمان کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان

 

دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار - 27 مهر ماه 1393 - تهران

مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

پوستر

93

 

آزاد خلیلی موسوی

نگار حسن نژاد

 

 

 

اثر تنش شوری و اسید اسک.ربیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی در ارقام گندم

 

همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه

پوستر

94

 

آزاد خلیلی موسوی

نگار حسن نژاد

 

 

اثر تنش شوری و اسید اسک.ربیک بر برخی صفات مورفولوژیکی در ارقام گندم

همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه

پوستر

94

 

آزاد خلیلی موسوی

میترا صابر

 

 

بررسی برخی صفات مورفولوژیکی ارقام جو در تیمار با پراکسید هیدروژن در شرایط تنش شوری

همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه

پوستر  حایز مقام سوم

94

 

آزاد خلیلی موسوی

میترا صابر

 

 

 

 

 

 

بررسی برخی صفات فیزیولوژی ارقام جو در تیمار با پراکسید هیدروژن در شرایط تنش شوری

همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد میانه

پوستر

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- مقالات ارائه‌شده در مجلات علمی:

 

نويسنده‌(گان)

عنوان مقاله

نام نشريه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

دکتر رمضان خاوري نژاد

 آزاد خليلي موسوي

اثر متقابل کلسيم و سديم بر نقطه جبران Co2 در برگهاي جدا شده آفتاب گردان در شرايط شوري

Plant physiology

 

28 july

1 August

 

1991

آزاد خليلي موسوي

دکتر مه لقا قربانلي

دکتر حسن ابراهيم زاده

رويانزايي بدني و باززايي از دانه هاي بالغ و رويان هاي نابالغ شش رقم برنج ايراني

علوم کشاورزي

سال هفتم

1

56

1380

آزاد خليلي موسوي

دکتر مه لقا قربانلي

دکتر حسن ابراهيم زاده

دکتر قربانعلي نعمت زاده

کشت سلولي و پروتوپلاست در ارقام مختلف برنج ايراني

علوم کشاورزي

سال هشتم

3

43

1381

دکتر زهرا محشتم اميري

جعفري شکيب

آزاد خليلي موسوي

Prevelence and risk factors of ecstasy use among college students in astara Islamic republic of Iran

Eastern

Mediterranean

health

15

5

785

2009

مهتاب قريب خاني

مصطفي تاتينا

آزاد خليلي موسوي

زهره رمضان پور

بررسي تنوع ، تراکم و فراواني پلانکتون هاي تالاب استيل آستارا

مجله شيلات دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر

دوره سوم

1

 

1389

ساسان خجسته

رمضان صلح نژاد

آزاد خليلي موسوي

افشين تقوامنش

Chemical compostion of Iran propolis from Different Regions of Ardebile

JOURNAL of SCIENCES ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

(JSIAU)

سال 20

شماره 76

87

1389

آزاد خلیلی موسوی

 رضا تقی زاده

حمید خزایی

بررسی تنوع و تعیین فاصله ژنتیکی در 25 ژنوتیپ گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L. )

مجله علمی پژوهشی پژوهش های علوم گیاهی

سال چهارم

شماره 1

44

1388

زهرا محتشم امیری

آزاد خلیلی موسوی

مهرنازدوستدار صنایع

عباس جعفری شکیب

زهره پور سهیلی

مریم مهدی پور

میزان مصرف اکستازی در دانشجویان استان گیلان

مجله علمی پژوهشی پایش

سال هشتم

شماره 4

341

1388

آیدین شکاری

سید یعقوب صادقیان مطهر

آزاد خلیلی موسوی

 

بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم زراعی باقلا با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکی

مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت (ISC)

 

شماره 2

3

2011

نرگس اوصیا

آزاد خلیلی موسوی

معصومه مازندرانی

 

 

 

اوت اکولوژی ، بررسی عملکرد آنتی اکسیدانی گیاه دارویی هزار برگ Achillea millefolium L.sub sp . millefolium ، اتنوفارماکولوژی و طیف فلورستیک گیاهان دارویی در روستای کوهستانی چهار باغ ( جنوب شرق استان گلستان )

مجله علمی پژوهشی  ( وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ) اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی

سال اول

شماره 1

 

1392

نشمیل روحی سارالان

آزاد خلیلی موسوی

سید مهدی رضوی

داور ملازم

Effect of salinity stress levels on amount of prolin of three factors of Rape seed

مجله ISI

Annals of Biological Research Scholars Research Library

Vol:4

Issue : 2

 

February 2013

 

سمیه قالیچه چی

آزاد خلیلی موسوی

سید مهدی رضوی

 

 

Investigation of the germination indices in three cultivars of soybean under Salinity stress hn the Laboratory

مجله ISI

International Journal of Farming and Allid Sciences

Vol : 2

Issue : 16

558

2013

معصومه مازندرانی

نرگس اوصیا

آزاد خلیلی موسوی

 

Ecological requirements antioxidant activity and new chemotype essential oil from Achillea millefolium L. and Achillea micrantha Wild. In North of Iran ( Golestan province )

مجله علمی - پژوهشی وزارت علوم Journal of( ISC )  Medicinal Plant and By - products

Vol:1

 

33

2013

سمیه قالیچه چی

آزاد خلیلی موسوی

سید مهدی رضوی

 

 

 

Investingation of the germination indices in three cultivars of soybean under salinity stress in the l aboratory

International Journal of Farming and Allied Sciences ( I SC )

Vol:2

شماره16

558-560

2013

آزاد خلیلی موسوی

سارا گل محمدی

 

 

 

 

Investigation of the reaction of canola cultivars to seed priming and treatment with salicylic acid under salt stress condition

 

 

 

International Journal of Current Life Science 

 

 

 

 

 

Vol:4

 

 

 

 

 

 

I ssue:10

8942-8945

2014

 

 

 

 

 

 

آزاد خلیلی موسوی

معصومه مازندرانی

سوزان رحیمیان

 

 

 

 

Evaluation of Phenolic Content , Antioxidant Capacity and ethnopharmacolog of Vaccinium arctostaphylos L. in Gilan province ( Northof Iran )

 

 

 

Journal of Medicinal Plants and By - products

                               

 

 

 

 

 

Vol:1

 

 

 

 

 

 

89-95

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- اجرای طرح­های تحقیقاتی:

عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح (مجري اصلي، مدير اجرايي، همكار، مشاور و غيره)

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي طرح

طول مدت طرح

مقايسه عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام بهاره گلرنگ

مجري طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

2 سال

طرح توجيهي مطالعات پارک با کربرد تفريحي و توليدات گلخانه اي آستارا

مجري طرح

شهرداري آستارا

خاتمه يافته

5/1 سال

طرح مميزي املاک شهر ماسال

مجري طرح

شهرداري ماسال

خاتمه يافته

1 سال

اثر تاريخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و خصوصيات فيزيولوژي گندم رقم بخش در منطقه آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

5/1 سال

بررسي ميزان مصرف اکستازي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

1 سال

بررسي و شناخت وضع موجود در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

1 سال

شناسايي فيتوپلانکتون هاي تالاب استيل آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

5/1 سال

بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

1 سال

تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

همکار طرح

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

خاتمه يافته

1 سال

بررسی اکو فیزیولوژیکی ، فیتوشیمیایی وارزیابی عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره گیاه دارویی قره قات ( Vaccinium arctostaphylos )

مجری طرح

دانشگاه آزاد اسلامی آستارا

خاتمه یافته

1 سال
 

 

8-  پایان نامه های دانشجویی:

 

عنوان پايان‌نامه

دوره تحصيلي ارائه پايان‌نامه

محل انجام پايان‌نامه

سمت در پايان‌نامه

تاریخ دفاع پایان

نامه

1-بررسی اکو فیزیولوژیکی  ، آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانس و ارزیابی عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره سر شاخه های هوایی و گلدار گیاه دارویی آویشن (Thymus sp) شمال شرق ایران استان گلستان  کوهستان چهار باغ - دانشجو : یلدا مقصود لو

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

دی 91

2-بررسی اکو فیزیولوژیکی  ، آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانس و ارزیابی عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره سرشاخه های هوایی و گلدار گیاه بومادران(Achillea millefolium)در شمال شرق ایران استان گلستان کوهستان چهار باغ - دانشجو : نرگس اوصیا

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

شهریور 91

3-بررسی اکو فیزیولوژیکی ،آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس و ارزیایی عملکرد آنتی اکسیدانی عصاره سرشاخه های هوایی و گلدار گیاه دارویی  درمنه (Arthemisia sieberi) جنوب شرق استان سمنان کوهستان تاش - دانشجو : اسمعیل گلوی

 

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

 

استاد راهنما

 

شهریور 91

 

4-بررسی اثر تنش شوری بر برخی جنبه های فیزیولوژیکی در ارقام کلزا( Brassica napus L. ) - دانشجو : نشمیل روحی ساوالان

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

 

استاد راهنما

 

بهمن 91

 

5-بررسی اثر تنش شوری بر برخی جنبه های فیزیولوژیکی در ارقام سویا( Glycine max L. ) - دانشجو : سمیه قالیچه چی

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

 

استاد راهنما

 

بهمن 91

 

6-بررسی اثر تاریخ کاشت برروی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در منطقه مازندران - دانشجو : فاطمه مهدی زاده

کارشناسی ارشد زراعت

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

استاد راهنما

 

تابستان 92

7-بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام و جمعیت های بومی باقلا با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکی - دانشجو : آیدین شکاری

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

 

استاد مشاور

 

آذر90

 

8-بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی و فیزیولوژیکی پنبه - دانشجو : محمد افغانی

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

 

استاد مشاور

 

شهریور90

 

9-بررسی نوع رکود بذر و نحوه شکستن آن در گیاه دارویی گلپر - دانشجو : مائده نژادی

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد مشاور

بهمن 91

10-بررسی ترکیبات فرار دو گونه علف هرز Centaurea dipireg و Reseda lutea و ارزیابی قابلیت آللوپاتیک این کیاهان - دانشجو : لیلا شیر زاد

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشکاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد مشاور

بهمن 91

11-بررسی قابلیت آللوپاتیک و ترکیبات شیمیایی اسانس چند گونه مهاجم Cardaria draba , Lepidium perfoliatum, Capsella bursapastoris - دانشجو : فاطمه چوبینه

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد مشاور

 

بهمن 91

12-بررسی تاثیر زمان کاشت و کود نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد و درصد روغن در گیاه آفتاب گردان در منطقه زهک - دانشجو :  عبدالعلی میر فتح الهی

کارشناسی ارشد  زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

شهریور 92

13-اثر آبیاری معمول و تنش آبی در مرحله گلدهی بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا در منطقه میرجاوه - دانشجو : حسین علی آذریان

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

بهمن 91

14-عملکرد و پاسخ فیزیولوژیک ارقام گندم به  تامین نیتروژن در منطقه گرگان- دانشجو : حمید رضا علیزاده

کارشناسی ارشد زراعت

 دانشگاه  آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

شهریور 92

15-بررسی اثر تراکم و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم سنگ طارم - دانشجو:راهب کیالاشکی

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

بهمن 91

 

 

16-بررسی تاثیر زمان و مقادیر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L . ) -  دانشجو : پیام پور عابدی بداغ

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

شهریور 92

 

 

17-اثر تراکم و تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام سویا در منطقه بیله سوار - دانشجو : علیرضا فرهمند بیله سوار

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

پاییز 92

 

 

18-بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا ی برکت ( Vicia faba L . ) در منطقه آستارا - دانشجو : وحید زاهدان

 

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

شهریور 92

 

19-تاثیر پیریدوکسین و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم ماکسیما ( Zea mays L . ) - دانشجو : مهران صمد پور

 

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

زمستان 92

 

20-ارزیابی اثرات کود نیتروژنه بر عملکرد ، اجزای عملکرد و انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندم ( Tritticum aestivum L . ) - دانشجو : مسعود شمشیری اسمعلی کندی

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

 

 

21-اثرات کشت بذر با غلاف و بدون غلاف و تراکم بر عملکرد علوفه و صفات زراعی یونجه رقم همدانی در چین اول در منطقه اردبیل - دانشجو : سیامک سرداری عسگر خانلو

 

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

شهریور 92

 

22-اثر سالسیلیک اسید بر رشد و عملکرد جو رقم صحرا در شرایط تنش خشکی در منطقه اردبیل - سعید آقالو تپراقلو

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

آذر  92

23-بررسی متقابل سرب و اسید سا لیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی در بخش های هوایی و زیر زمینی گیاه ریحان سبز ( Ocimum basilicum L . ) -  صفا امیر مقدم

 

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

زمستان 92

 

24-بررسی اثر شوری و اسید آسکوربیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه ذرت ( Zea mays L . ) - دانشجو : سمیرا صدقی

 

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

زمستان 92

25-بررسی اثر خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول بر روی برخی از صفات فیزیولوژیکی  گیاه نخود -  دانشجو : گشتی آذر

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد مشاور

شهریور 92

 

26-بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام جو در منطقه مغان - دانشجو : عوص نوروزی

 

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

آبان 92

27-بررسی اثرات مقدار و منبع نیتروژن بر روی علف هرز و عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 در منطقه غرب گیلان - آستارا - دانشجو : سوزان رحیمیان

 

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

تابستان 93

28-بررسی تنوع ژنتیکی 21 رقم برنج با استفاده از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در منطقه آستارا - دانشجو : مریم عباداله پور

 

 

کارشناسی ارشد اصلاح

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

تابستان 93

 

 

 

29-بررسی تنوع ژنتیکی در لاین های مختلف جو از نظر صفات کمی در منطقه اردبیل - دانشجو : مژگان سیدان

کارشناسی ارشد اصلاح

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

 

تابستان93

 

30-بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام و ژنوتیپ های برنج با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیکی - دانشجو : مریم خواجوی

کارشناسی ارشد اصلاح

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

 

تابستان 93

 

 31-بررسی واکنش ارقام کلزا به پرایمینگ بذر و تیمار با سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری - دانشجو : سارا گل محمدی

کارشناسی ارشد اصلاح

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

تابستان 93

 

 

32- بررسی واکنش ارقام ذرت  به پرایمینگ بذر و تیمار با سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری - دانشجو : محمد جواد ملک نیا

کارشناسی ارشد اصلاح

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

 

تابستان 93

 

 

 

33-بررسی اثر تاریخ کاشت برروی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج در منطقه غرب گیلان - آستارا  - دانشجو :  مریم طاهری

کارشناسی ارشد زراعت

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

 

استاد راهنما

 

بهار93

 

 

 

 

34-بررسی عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام گندم در منطقه  اردبیل - دانشجو :  مینا فاضلی

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

تابستان93

 

 

 

 

35-اثر تیمارهای مختلف در شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر گیاه ختمی Althaea officinalis - دانشجو : زهرا محمدزاده جگنی

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

پاییز 93

 

 

 

 

36-اثر تیمارهای مختلف در شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر گیاه قره قاتVaccinium arctostaphylos- دانشجو : ندا رادمند

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

پاییز 93

 

 

 

 

37- بررسی واکنش ارقام کلزا به پرایمینگ بذر و تیمار با سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری - دانشجو : شفقتی

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

پاییز 93

 

 

 

38-اثر تنش شوری و اسید آسکوربیک بر جوانه زنی بذر و برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام گندم - نگارحسن نژاد

 

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

مهر 94

39-بررسی واکنش ارقام جو به پرایمینگ بذر و تیمار با پراکسید هیدروژن در شرایط تنش شوری- میترا صابر

کارشناسی ارشد علوم گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد علوم و تحقیقات اردبیل

استاد راهنما

مهر 94

 

40-تاثیرسالسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج در منطقه تالش- شعله طول گیلانی

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

تابستان94

 

 

 

 

41-بررسی تأثیر تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید آفتاب گردان

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

تابستان94

 

 

42-بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت­پذیری عمومی در ارقام و لاین­های پیشرفته گندم از لحاظ صفات عملکرد و اجزا عملکرد دانه در منطقه اردبیل- رویا خرمی

 

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

بهار94

 

 

43-بررسی تنوع ژنتیکی در صفات کمی ارقام و لاین­های گندم نان در منطقه اردبیل - انسیه تقی پور

کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

بهار94

 

 

44-ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های مختلف سویا  در منطقه مغان- رخساری

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی     وا حد آستارا

استاد راهنما

بهار95

 

 

45- تاثیر متقابل تراکم و فاصله ردیف های مختلف کاشت بر صفات زراعی و عملکرد دانه سویا  رقم ویلیامز - نسرین سعیدی    

 

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

شهریور 96

46 -  آرزو کرمیان

 

 

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

شهریور 96

47-بررسی تاثیر غلظت های مختاف هورمون کینتین و کلرمکوات کلراید بر بذر حقیقی ژنوتیپ سیب زمینی حاصل از تلاقی بین ارقام ساوالان و آگریا تحت تنش خشکی در شرایط درون شیشه ای

 

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

شهریور 97

48- تاثیر مقدار و زمان محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا در منطقه رضوانشهر - علی سبز چروده

کارشناسی ارشد زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

استاد راهنما

شهریور 98 

9- فعالیتهای علمی-اجرایی

نام كميته يا شورا

نوع همكاري با كميته يا شورا

مكان يا سازمان مربوطه

مدت فعاليت

از

لغايت

شوراي پژوهشي

عضو شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

75 لغايت 80

شوراي پژوهشي

رياست شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

80 لغايت 23/1/89

ستاد کيفيت آموزشي

عضو ستاد

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

77 لغايت 78

کميته منتخب رسيدگي به ترفيعات سالانه اعضاي هيأت علمي

معاون پژوهشي - عضو شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

80 لغايت 23/1/89

گروه علمي تخصصي زيست شناسي

عضو گروه علمي

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

از سال 83 لغایت 85

شوراي پژوهشي زنان

نماينده شوراي پژوهشي زنان واحد آستارا

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

از سال 83 تاکنون

شوراي پژوهشي زنان

دبيرشوراي پژوهشي زنان منطقه 3

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

از سال 84 تا کنون

کمیته انتظامی اعضای هيأت علمی

عضو علی البدل

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

83 لغايت 85

کمیته انتظامی اعضای هيأت علمی

عضو اصلی - دبیر کمیته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

85 لغايت 88

شورای طرح و برنامه بودجه

عضو شورا

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي

86 لغايت 89/1/23

کمیته طرح و برنامه و بودجه

نایب رئیس کمیته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87 لغايت 23/1/89

کميته همايش ها

مسئول کميته

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي

87 لغايت 23/1/89

کميته سنجش و نظارت

عضو کميته

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي

86 لغایت23/1/89

کارگروه بررسي توانايي علمي دبير خانه هيأت اجرايي جذب هيأت علمي استان گيلان دررشته زيست شناسي

عضو کارگروه

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي

88 لغایت 23/1/89

شوراي انتشارات

رياست شورا

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

80 لغايت 23/1/89

کميته کرسي هاي نظريه پردازي

رياست کميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

88 لغايت 23/1/89

کميته فناوري اطلاعات و ارتباطات

نايب رئيس کميته

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87 لغايت 23/1/89

شورای تحصیلات تکمیلی گروه آموزشی کشاورزی - زراعت

عضو شورا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

از1/3/90  

کار گروه گسترش و توسعه رشته های واحد دانشگاهی

عضو کار گروه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

از1/4/90

 شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی و تحصیلات تکمیلی

 

عضو و دبیر شورا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

از شهریور 90

 

کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد آستارا

 

رییس کمیسیون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

از 10/12/94 لغایت 4/11/96

 

کمیته منتخب واحد آستارا

 

رییس کمیته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

از 13/4/95 لغایت 4/11/96

 

سازمان بسیج اساتید استان گیلان

 

 

عضویت فعال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

از 1/7/92 تاکنون

شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

عضو شورا

دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

3/10/94 تاکنون

 

 

 

 

 

 

10- سایر فعالیت­های اجرایی:

سمت

نوع وظايف محوله

مكان فعاليت

نام، رتبه علمي و رشته تحصيلي مسئول مافوق

تاريخ

از

لغايت

مدير گروه دروس علوم پايه

تنظيم برنامه درس مربوط به دروس علوم پايه در گروههاي آموزشي مختلف

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست دانشگاه :

دکتر سيد مهرداد کسايي

سال77- 78

مسئول تعيين هيأت علمي

نياز سنجي واحد دانشگاهي در مخصوص جذب هيأت  علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست دانشگاه :

دکتر سيد مهرداد کسايي

سال77- 78

معاون پژوهشي

کليه فعاليتهاي مربوط به حوزه معاونت پژوهش دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست دانشگاه : سيد محمد فردين جلالي

رياست دانشگاه : دکتر مهرداد گودرزوند چگيني

رياست دانشگاه :  رضواني چمن زمني

سال 80 لغايت 23/1/89

قائم مقام رياست دانشگاه

-

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

رياست دانشگاه دکتر مهرداد گودرزوند چگيني

از 29/8/87 لغايت 29/1/88

دبیر شورای پژوهشی زنان منطقه 3

انجام امور پژوهشی زنان منطقه

منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر زهرا پیشگاهی فرد مشاور ریاست عالیه دانشگاه در امور زنان

ازسال 81 لغایت90

                                 

دبیر شورای پژوهشی زنان منطقه 17

 

 

انجام امور پژوهشی زنان منطقه

منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر زهرا پیشگاهی فرد مشاور ریاست عالیه دانشگاه در امور زنان

از سال 90

 

 

رییس واحد

 

 

 

 

کلیه امور دانشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

دکتر میرزاده ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

از 20/8/94 لغایت 4/11/96

 

 

 

 

11- کارگاهها و نرم افزارهاا:

نام دوره

نوع (سطح) دوره

محل برگزاري

تاريخ برگزاري

آموزش  توجيهي ويژه کارکنان دولت

کارکنان دولت

مرکز آموزش مديريت دولتي تهران

69

مديريت در آموزش عالي ويژه معاونان پژوهشي (1)

ويژه معاونين پژوهشي دانشگاه

سازمان مرکزی -دانشگاه آزاد اسلامي

81

برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس

ويژه اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

83

سياست ها و راهکارهاي توسعه همکاري هاي دانشگاه ، صنعت و دولت

ويژه معاونين پژوهشي دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

84

بهينه سازي روابط استاد و دانشجو

ويژه اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

85

مديريت منابع انساني در آموزش عالي

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

86

کتابخانه ديجيتالي

ويژه  اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

آشنايي با GIS

ويژه  اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

مشکلات روانشناختي دانشجويان

ويژه  اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

تئوري سازمان و مديريت

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

87

کاربرد تکنولوژي آموزشي در کلاس درس

ويژه  اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

فلسفه تعليم و تربيت

ويژه  اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

ر.وابط انساني در سازمان

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

87

حقوق مالکيت فکري و قوانين ثبت اختراع

ويژه معاونين پژوهش دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

87

آشنايي با قوانين و آيين نامه هاي پژوهشي

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

87

تصميم گيري در سازمان

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

88

کاربرد نظريه هاي يادگيري در آموزش

ويژه اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

88

مديريت ريسک

ويژه روسا و معاونين دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس

88

مقاله نویسی براي مجلات ISI

ويژه اعضاي هيأت علمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا

88

کارگاه آموزشي بررسي آيين نامه جديد طرح هاي تحقيقاتي

ويژه معاونين پژوهشي دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر 

89

کار آفريني روستايي

ويژه اعضاي هيأت علمي

فرمانداري شهرستان آستارا

88

کشت بافت گياهي

ويژه پژوهشگران و محققان

مرکز تحقیقات برنج کشور - رشت

76

نشانگر هاي مولکولي DNA

ويژه پژوهشگران و محققان

موسسه بيوتکنولوژي کشاورزي - کرج

78

آشنایی با اینترنت

ویژه اعضای هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

89

آشنایی با اکسل

ویژه اعضای هیات علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

89

دوره مهارتهای هفت گانه (ICDL)

-

سازمان فنی و حرفه ای

90

 

معرفت افزایی از منظر قرآن - از دوره های توانمند سازی اساتید - 6 ساعت

ویژه اعضای هیات علمی

دانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 

91

 

کارگاه تخصصی استادان با عنوان " اخلاق زیست محیطی در حکمت اسلامی " - به مدت 16 ساعت

 

 

ویژه اعضای هیات علمی

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان گیلان

92

 

کارگاه آشنایی با تفسیر سوره حمد

 

 

 

 

ویژه اعضای هیات علمی

مجوز شماره 3858/57/د/96 مورخ 12/2/96 دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

31/3/96

 

کارگاه معارف امام صادق ( ع )

 

 

 

ویژه اعضای هیات علمی

مجوز شماره 16805/57/د/95 مورخ19/5/95 دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

1/5/96

کارگاه سرقت علمی و مجلات معتبر و نامعتبر

 

 

 

ویژه اعضای هیات علمی

مجوز شماره 9258/14/17مورخ2/9/95 دبیر خانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

30/9/95

 

 

کارگاه حلقه صالحین با موضوع واکاوی ژیوپلتیک سوریه و اهمیت آن برای ایران

 

ویژه اعضای هیات علمی

مجوز شماره 9898/254/565/زم مورخ 5/4/95 بسیج اساتید استان گیلان

7/2/95

 

 

تعداد نمایش : 1387 <<بازگشت